Investments - 2014

9 Deals – Allergo (31.666 Euro), Le Petit Raisin (37.500 Euro), Twinkle Kid (30.000 Euro), Locca (166.666 Euro), Vepura (40.000 Euro), Gobl Gürtel (20.000 Euro), Adamus (50.000 Euro), M.A.K.S. (30.000 Euro), Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Investitionssumme: 465.832 Euro]


Geplatzt: 8 Deals – Allergo (31.666 Euro), Le Petit Raisin (37.500 Euro), Twinkle Kid (30.000 Euro), Locca (166.666 Euro), Vepura (40.000 Euro), Adamus (50.000 Euro), M.A.K.S. (30.000 Euro), Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 425.832 Euro]

 

Investments - 2015

8 Deals – Von Floerke (33.333 Euro), Little Lunch (33.333 Euro), Gourmetfix (125.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), Bademeisterei (116.666 Euro), Greenlab (55.000 Euro), Popcornloop (40.000 Euro), Coffee Bags (150.000 Euro
[Investitionssumme: 636.665 Euro]


Geplatzt: 5 Deals – Gourmetfix (125.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), Bademeisterei (116.666 Euro), Greenlab (55.000 Euro), Coffee Bags (150.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 479.999 Euro]