Investments - 2014

8 Deals – Le Petit Raisin (37.500 Euro), Locca (166.666 Euro), MusicWorks (40.000 Euro), MyLoveSong (115.000 Euro), Meine Spielzeugkiste (100.000 Euro), Adamus (50.000 Euro), Hip Trips (150.000 Euro), Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Investitionssumme: 719.666 Euro]
Geplatzt: 5 Deals – Le Petit Raisin (37.500 Euro), Locca (166.666 Euro), MyLoveSong (115.000 Euro), Adamus (50.000 Euro), Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 429.166 Euro]

 

Investments - 2015

10 Deals – Heimatgut (125.000 Euro), Babo Blue (50.000 Euro), Mobile Garden (20.000 Euro), Lendstar (250.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), Bademeisterei (116.666 Euro),
Greenlab (55.000 Euro), Koawach (120.000 Euro), Skolder (360.000 Euro), MySchokoWorld (80.000 Euro)
[Investitionssumme: 1.209.999 Euro]
Geplatzt: 7 Deals – Heimatgut (125.000 Euro), Mobile Garden (20.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), Bademeisterei (116.666 Euro), Greenlab (55.000 Euro), Koawach (120.000 Euro), MySchokoWorld (80.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 549.999 Euro]


Investments - 2016

4 Deals – FindPenguins (200.000 Euro), Foreverly (150.000 Euro), Towell (125.000 Euro), frooggies (40.000 Euro)
[Investitionssumme: 515.000 Euro]